Bonus makléra pre predávajúceho - zastupovanie pri predaji na základe splnomocnenia
24. 09. 2020

Bonus makléra pre predávajúceho - zastupovanie pri predaji na základe splnomocnenia

      Nedostatok času, práca v zahraničí, vzdialené bydlisko mimo mesta, kde sa predáva nehnuteľnosť, ale aj rôzne rodinné okolnosti, či zdravotný stav vedú predávajúcich k tomu, aby zverili plnú moc na zastupovanie svojej osoby pri prevode – predaji svojich nehnuteľností do rúk inej, zväčša veľmi blízkej osoby alebo rodinného príslušníka, a to od inzerovania, obhliadok nehnuteľností až po podpis kúpnych zmlúv a odhlásenie odberu energií u dodávateľov služieb.

      Ak takáto osoba v ich okolí nemôže alebo nechce prijať splnomocnenie, môže túto úlohu prevziať aj realitný maklér. Splnomocnenie je vyjadrením súhlasu splnomocniteľa (predávajúceho), že splnomocnenec (realitný maklér) môže za neho konať v jeho mene v rámci niektorých záležitostí alebo v rámci všetkých záležitostí potrebných na prevod konkrétnych jeho nehnuteľností.

      Tak sa mi opakovane stalo, že predávajúcich, napr. vodiča kamiónu, dôchodkyňu, zamestnanca zahraničnej firmy, cudzinku, ktorá zdedila nehnuteľnosti na Slovensku, som zastupovala dvojnásobne - prvýkrát tak, že po dohodnutí podmienok predaja ich nehnuteľností som ich zastupovala na základe zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností ako realitný maklér za realitnú kanceláriu (inzerovanie, obhliadky, vyhľadanie kupujúceho a i.). No a druhýkrát tak, že ma splnomocnili na základe splnomocnenia k zastupovaniu vrátane podpisovania v celom rozsahu vo veci uzatvorenia kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností, ktorých boli vlastníkmi a tiež ďalšie iné úkony, teda už ako súkromnú osobu (napr. jednania o uzatvorení kúpnej zmluvy, podpis kúpnej zmluvy, zastupovanie vo vzťahu ku katastru nehnuteľností, jednania s dodávateľmi služieb, veriteľmi, správcovskými firmami, mestským úradom, Slovenskou poštou, notármi o úschove kúpnej ceny a jej vyplatení predávajúcim a i.).

      Takáto spolupráca môže byť založená len na základe vzájomnej dôvery, zodpovednosti a serióznom prístupe splnomocniteľa a splnomocnenca. Odmena za vykonanú prácu je zvyčajne zahrnutá v provízii dohodnutej už v sprostredkovateľskej zmluve, pridanou hodnotou je dobrý pocit pre obe strany. Predávajúci sú v konečnom dôsledku spokojní s tým, že im maklér ušetril množstvo času, energiu aj finančné prostriedky, že ich pravidelne informoval o priebehu a dokončení predaja. Maklérovi prináša splnomocnenie veľkú mieru zodpovednosti, no zároveň aj zjednodušenie a zrýchlenie vybavovania záležitostí súvisiacich s predajom (prepisom) a v konečnom dôsledku spokojnosť predávajúcich sa premietne do následných doporučení na kvalitu jeho práce i realitnej kancelárie. Čo si najviac cením je, že formálny vzťah maklér - klient sa mení na priateľstvo (navštevovanie, "tykanie", odporúčania na ďalšie predaje i predávajúcich).

       Chcete predať svoju nehnuteľnosť bezpečne a výhodne? Rada Vám pomôžem.

Bc. Beáta Kohiarová, RSc.
Autor: Bc. Beáta Kohiarová, RSc.

Vďaka 10 ročným skúsenostiam na realitnom trhu pomáham ľuďom predať nehnuteľnosti bezpečne, výhodne a rýchlo.

Špecializujem sa na predaje a prenájmy v Levoči, Spišskej Novej Vsi a ich okolí, tu mám najviac predaných nehnuteľností a spokojných klietov. 

Začínala som s prácou realitnej maklérky v Spišskej Novej Vsi a moje prvé kroky po realitných cestách v roku 2010 boli pod značkou RE/MAX, s ktorou som ukončila spoluprácu v roku 2018 z osobných a rodinných dôvodov. V súčasnej dobe ma nájdete pod vlastnou značkou BEA REALITY Levoča.

Práca realitnej maklérky ma skutočne baví a snažím sa ju robiť tak, aby boli moji klienti spokojní. Ľudia sa môžu na mňa obrátiť s dôverou, ak potrebujú riešiť svoje starosti či majú obavy s predajom, ak hľadajú človeka skúseného, vzdelaného, zodpovedného, čestného, trpezlivého, vytrvalého, s individuálnym a ľudským prístupom, ktorý im zabezpečí realitný servis, aký potrebujú.

Pokiaľ Vás čokoľvek ďalšie o mne a o mojej práci pre klientov zaujíma, neváhajte ma kontaktovať. Rada sa s Vami stretnem. Teším sa na spoluprácu.

Stiahnite si zadarmo

7 chýb pri predaji nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov